Achtergrondinformatie

 Privacyverklaring
Op 24 mei 2018 is nieuwe wetgeving rondom Privacy van kracht geworden.
Onze privacy verklaring kunt u hier lezen

 

In vrijheid
Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. Waar mogelijk laten wij onze vrijzinnige visie horen in het maatschappelijk leven en in het publieke debat. Vanuit de christelijke traditie staat de vereniging ook open voor andere religieuze inspiratiebronnen. Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard is één van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de regio
Lees meer…

Vrijzinnig Manifest
Sociaal-culturele en economische ontwikkelingen zijn een voedingsbodem voor het stellen van levensvragen en het zoeken naar een antwoord op die vragen in religieus perspectief.

De bestaande religieuze groeperingen bieden onvoldoende uitgangspunt voor het formuleren van een religieus antwoord dat in balans is met de ecologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 Lees meer…