Betrokkenheid

Vrienden
Als u geen lid wilt zijn van onze vereniging, maar toch verwantschap voelt, kunt u ‘vriend’. worden. Een vriend kan de kerk en haar activiteiten dus steunen zonder daarbij lid te worden. Een vriend ontvangt mailing en het blad Vrijzinnig Perspectief. Een vriend heeft geen stemrecht op de ledenvergadering, maar kan daar wel aan het gesprek en/of de discussie deelnemen. De kosten voor deze vriendschap bedragen minimaal  €50,- per jaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden.

 

Lidmaatschap
Al onze activiteiten en diensten staan open voor iedereen, lid of geen lid, vriend of geen vriend. Het lidmaatschap van een andere kerk hoeft geen beletsel te zijn om lid te worden, omdat wij een vereniging zijn. Het spreekt vanzelf dat het organiseren van diverse activiteiten en het onderhouden van het kerkgebouw niet alleen geld kost, maar ook de inzet van veel mensen vraagt.
Lees meer…

 

Dopen, trouwen en uitvaart.
Iedereen is welkom in ons midden.
Rituelen geven het leven klank, vorm en inhoud.
Voor vrijzinnigen zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Vanuit onze opvatting  staan alle kerkelijke handelingen, de doop, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-leden kunnen dus een beroep op ons doen.  Wel kan  een vergoeding worden gevraagd.