Omzien naar elkaar

Onze afdeling heeft geen vaste voorganger in dienst die pastorale zorg geeft. Daarom wordt er onderlinge zorg geboden dat ‘Omzien naar elkaar’ wordt genoemd. We proberen betrokken te blijven bij elkaar door het onderlinge contact te stimuleren bijv. tijdens het koffie-en thee drinken na de dienst en door het noemen van verjaardagen in ons kwartaalblad Vrijzinnig Perspectief. Leden die niet meer aan activiteiten kunnen deelnemen worden bezocht. Ook de organisatie van seniorenmiddagen voor de oudere leden en vrienden is er een onderdeel van. Twee keer per jaar leidt een gast de gesprekken tijdens de ontmoeting en stimuleert die op vaak creatieve wijze. Dit in samenwerking met een voorganger uit de regio, die regelmatig voorgaat en daarom bekend is bij de deelnemers. Met deze voorgangers kan een afspraak worden gemaakt voor pastorale zorg als leden daar behoefte aan hebben.

Als u een afspraak wil maken met Dhr. Richard van der Keur, dan kunt u hem bereiken op nummer 0681122040 of ravanderkeur@icloud.com

Meer informatie over ‘omzien naar elkaar’ kan worden opgevraagd via contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl