Ds. Koen Holtzapffel stelt in deze dienst de tweelinggelijkenis uit Matt.13: 44-46 centraal. Die gaat over een schat die verborgen is in een akker en over een kostbare parel die gevonden wordt door een handelaar in mooie parels.

Dit is voorlopig de laatste digitale landelijke dienst.