Activiteiten

Vieringen/Diensten

In de periode september – juni is er elke zondag om 10.30 uur een viering/dienst in onze kerk. In de zomermaanden juli en augustus is dit om de veertien dagen zo. De bijeenkomsten worden geleid door wisselende voorgangers met een vrijzinnige achtergrond.
Toon binnenkort geplande Vieringen/Diensten
Toon alle geplande evenementen

 

Muzikale Ontmoetingen

Wij laten ons inspireren door religie, filosofie, kunst en natuur. Onder meer in de vorm van vieringen, lezingen, concerten en sociale ontmoetingen. De muzikale ontmoetingen zijn een combinatie van de laatste twee.
Toon binnenkort geplande Muziekale Ontmoetingen
Toon alle geplande evenementen

Bijzondere Bijeenkomsten

De zondagse kerkdiensten worden met enige regelmaat vervangen door een ander soort bijeenkomst. Dit kan een lezing zijn, een meditatieve bijeenkomst, een muziekochtend, etc.. We willen ons daarbij ook laten inspireren door andere culturen en religies. We hopen hiermee voor meer mensen een gelegenheid te bieden voor bezinning. Deze bijeenkomsten, van zeer uiteenlopende aard, zullen aangekondigd worden in ons blad Vrijzinnig Perspectief, in de weekbrief en op deze site onder de naam “BIJZONDERE BIJEENKOMST”.  Sinds 2019 is er elke eerste zondag van de maand een dergelijke bijeenkomst (m.u.v. de maanden juli en augustus). Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.
Toon binnenkort geplande Bijzondere Bijeenkomsten
Toon alle geplande evenementen

 

Workshops

Samen aan het ‘werk’ zijn kan inspirerend werken. Het gaat niet alleen om het resultaat, maar vooral om het er mee bezig zijn. En natuurlijk de contacten met andere deelnemers.
Wisselende aanvangstijden en kosten
Toon binnenkort geplande Workshops
Toon alle geplande evenementen