Open Ruimte Zondagen

In het jaarrooster van 2024 zijn acht zondagen niet ingevuld, dit zijn de ‘Open Ruimte Zondagen’. Op die zondagen is er geen reguliere kerkdienst, er is geen predikant en geen organist, maar er is wel iets anders……
De invulling van die Open Ruimte Zondagen ligt bij de leden en vrienden; zij krijgen de vrije ruimte, zij zijn ‘aan zet’. Daarmee hopen we inhoud te geven aan het feit dat we verbinding hoog in het vaandel hebben. Inmiddels hebben we drie van deze bijeenkomsten (met succes) achter de rug.

Overzicht data van 8 ’Open Ruimte Zondagen’ (ORZ) in 2024
datum activiteit organisator
21-jan Ontbijt regelen ondersteund met vrijzinnige teksten voor elk ontbijt groepje. Sandra Hol met praktische hulp graag van iemand anders aangeboden. Ontbijtspullen verdelen bv,
Ontbijten is meer dan ontbijten Boodschappen kan ik regelen. Nog een gesprekpartner bij een groepje
18-feb wandelen Marleen/ Annemarie Zirkzee uit Goudswaard
17-mrt Veteraan uit Libanon Dominic
21-apr vacant
16-jun Naar Tholen? Dick Vermeij
22-sep Optie: herhaling wandelen Marleen/ Annemarie Zirkzee uit Goudswaard
20-okt vacant
10-nov ALV bestuur

Heeft u een idee? Neem dan contact op met de koster van dienst of met één van de bestuursleden