Open Ruimte Zondagen

In het jaarrooster van 2024 zijn acht zondagen niet ingevuld, dit zijn de ‘Open Ruimte Zondagen’. Op die zondagen is er geen reguliere kerkdienst, er is geen predikant en geen organist, maar er is wel iets anders……
De invulling van die Open Ruimte Zondagen ligt bij de leden en vrienden; zij krijgen de vrije ruimte, zij zijn ‘aan zet’. Daarmee hopen we inhoud te geven aan het feit dat we verbinding hoog in het vaandel hebben. Inmiddels hebben we twee van deze bijeenkomsten (met succes) achter de rug. En de volgende staat (ingevuld) voor de deur. Daarover leest u meer in ons blad Vrijzinnig Perspectief van maart en in de Nieuwsbrief.

Deze Open Ruimte Zondagen zijn ook al ingevuld:
21 april: Ruilbeurs (Koster: Dick Vermeij)
16 juni: Burendag (Koster: Henk Dijkstra)
22 sept: Camino (Koster: n.n.b.)
20 okt: Reanimatie (Koster n.n.b.)
Heeft u een idee? Neem dat contact op met de koster van dienst of met één van de bestuursleden