Historie Vrijzinnigen Nederland.
Vrijzinnigen Nederland is in 1870 opgericht als “Nederlandsche Protestanten Bond” (kortweg NPB). Dit als reactie op de verrechtsing binnen de Nederlands Hervormde Kerk.

De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte om samen te komen in afdelingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Er kwamen plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten bij vieringen en lezingen. In 1991 werd de naam veranderd in “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB”. De letters NPB verwezen nog naar de oude naam, maar werden niet meer voluit geschreven. In mei 2014 is gekozen voor de naam “Vrijzinnigen Nederland”.

Afdelingen
Momenteel heeft Vrijzinnigen Nederland 45 autonome afdelingen, verspreid over het hele land.

Elke afdeling heeft iets eigens, een eigen kleur en sfeer. Dat heeft vooral te maken met de ontstaansgeschiedenis en de sociaal-maatschappelijke omstandigheden, die per locatie verschillen. In de jaarprogramma’s van de afdelingen zijn deze verschillen terug te vinden, waarbij in de ene afdeling meer het religieus humanisme als uitgangspunt dient en in de andere afdeling meer de vrijzinnig christelijke visie.

Architecttekening voorgevel vrijzinnigenkerk Oud-Beijerland
Architecttekening voorgevel vrijzinnigenkerk Oud-Beijerland

Afdeling Hoeksche Waard
In 1891 richtten een aantal vrijzinnige Oud-Beijerlanders de afdeling Oud-Beijerland en omstreken op van de toenmalige Nederlandsche Protestanten Bond (NPB). In het begin kwamen zij bijeen in gehuurde ruimten. Al in 1905 werd begonnen met de bouw van ons (huidige) “kerkgebouw” aan de Beneden Molendijk in Oud-Beijerland.

Elke zondag (elke twee weken in juli en augustus) is er om 10.30 uur een bijeenkomst. Bij de vieringen/diensten is er telkens een andere voorganger. Elke eerste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wijken wij af van de “traditionele” viering/dienst en is er een zogenaamde Bijzondere Bijeenkomst.

Er is na elke bijeenkomst gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie of thee.
Zie voor informatie onze volledige kalender.