Activiteiten

Er worden activiteiten ontplooid die gericht zijn op de ontwikkeling van het spirituele bewustzijn. Dit met het doel om ruimte te scheppen voor vruchtbare communicatie over en weer tussen de leden en vrienden en natuurlijk ook met belangstellenden van buitenaf. De activiteiten vinden plaats vanuit de optiek dat het gemeenschappelijke niet in het uiterlijke, maar juist in het innerlijke beleven te vinden is.
Statutair is Vrijzinnigen Nederland een vereniging. Dit betekent dat u lid/vriend van onze vereniging kunt zijn naast een lidmaatschap van een kerkgenootschap.

Historie Vrijzinnigen Nederland.

Vrijzinnigen Nederland is in 1870 opgericht als “Nederlandsche Protestanten Bond” (kortweg NPB). Dit als reactie op de verrechtsing binnen de Nederlands Hervormde Kerk.

De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte om samen te komen in afdelingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Er kwamen plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten bij vieringen en lezingen. In 1991 werd de naam veranderd in “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB”. De letters NPB verwezen nog naar de oude naam, maar werden niet meer voluit geschreven. In mei 2014 is gekozen voor de naam “Vrijzinnigen Nederland”.

Afdelingen

Momenteel heeft Vrijzinnigen Nederland 45 autonome afdelingen, verspreid over het hele land.

Elke afdeling heeft iets eigens, een eigen kleur en sfeer. Dat heeft vooral te maken met de ontstaansgeschiedenis en de sociaal-maatschappelijke omstandigheden, die per locatie verschillen. In de jaarprogramma’s van de afdelingen zijn deze verschillen terug te vinden, waarbij in de ene afdeling meer het religieus humanisme als uitgangspunt dient en in de andere afdeling meer de vrijzinnig christelijke visie.

Vereniging

Vrijzinnigen Nederland is een open geloofsgemeenschap waar alle vrijzinnig denkende mensen lid van kunnen worden. In juridische zin is VN een vereniging. Iedereen die de statuten van de vereniging onderschrijft kan zich dus bij ons aansluiten. Men hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. De twee eerder genoemde stromingen – de religieus humanistische en de vrijzinnig christelijke – komen beide voor in de doelstellingen van onze vereniging.

Afdeling Hoeksche Waard

In 1891 richtten een aantal vrijzinnige Oud-Beijerlanders de afdeling Oud-Beijerland en omstreken op van de toenmalige Nederlandsche Protestanten Bond (NPB).

Architecttekening voorgevel vrijzinnigenkerk Oud-Beijerland
Architecttekening voorgevel vrijzinnigenkerk Oud-Beijerland

In het begin kwamen zij bijeen in gehuurde ruimten. Al in 1905 werd begonnen met de bouw van ons (huidige) “kerkgebouw” aan de Beneden Molendijk in Oud-Beijerland.
Elke zondag (elke twee weken in juli en augustus) is er om 10.30 uur een bijeenkomst. Bij de vieringen/diensten is er telkens een andere voorganger. Elke eerste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wijken wij af van de “traditionele” viering/dienst en is er een zogenaamde Bijzondere Bijeenkomst
Er is na elke bijeenkomst gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie of thee.

Gedurende de periode september – juni zijn er bijeenkomsten en activiteiten.
Zie voor informatie onze volledige kalender.