In Vrijheid

Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. Waar mogelijk laten wij onze vrijzinnige visie horen in het maatschappelijk leven en in het publieke debat. Vanuit de christelijke traditie staat de vereniging ook open voor andere religieuze inspiratiebronnen. De Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard is één van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de regio Rijnmond. Belangstellenden komen uit de gehele Hoeksche Waard.

Ieder ervaart de aanwezigheid hiervan op eigen manier. Het komt aan op welke manier je wilt leven. Door de vrijzinnigheid van de geloofsgemeenschap kun je in vrijheid hierover nadenken en met anderen van gedachten wisselen. Je mag rekenen op respect voor je mening.

Diepgang

Bij de Vrijzinnigen Nederland kun je ervaren dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Je ontmoet mensen die zich kritisch, bewust en zelfstandig opstellen. Mensen die zich kunnen verwonderen over de verschijnselen in de wereld. Mensen die eerbied hebben voor de schepping, open staan voor de visies van anderen en zich bewust zijn van de religieuze dimensies in het leven. Mensen die het leven diepgang willen geven. Je laat je raken door grote levensvragen.

Mysterie

Er is meer onder de hemel dan mensen kunnen bedenken. Interesse voor het ongrijpbare en onverklaarbare neemt de laatste jaren toe. Mediteren wint aan belangstelling en laat iets van het universele ontdekken. Oude bronnen van wijsheid geven nieuw licht op onze samenleving. De mensen binnen Vrijzinnigen Nederland houden zich bezig met vragen die het bestaan oproept.

Aandacht

Je zult merken dat bij Vrijzinnigen Nederland de mensen oog hebben voor wat anderen beroert en overkomt en voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Je ziet openheid voor andere religies en tradities. Er is aan dacht voor solidariteit en betrokkenheid. Aandacht voor mensen, natuur en de dingen om ons heen. Er is zorg voor elkaar. Daarnaast is er natuurlijk pastorale zorg.

Ontmoeten

In het kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard kun je op zondagmorgen deelnemen aan de religieus geïnspireerde samenkomst. Dit is een vast ritueel. In de overdenking is de bijbel meestal het uitgangspunt, maar ook andere bronnen kunnen worden gebruikt. Daarnaast is er ruimte voor gebed, poëzie, zang en muziek. In zo’n samenkomst (‘dienst’ of ‘viering’) komt tot uitdrukking wat ons verbindt en ten diepste beweegt: op welke manier kun je aankijken tegen het beeld van God en de mens in de wereld van dit moment.

Gedurende de periode september – juni zijn er bijeenkomsten en activiteiten.

Je kunt van gedachten wisselen over religie en spritualiteit, over levens- en wereld­beschouwing en over de vragen uit de samenleving. Er zijn regelmatig lezingen, films en mini-cocerten. Ook worden er workshops georganiseerd. Zie voor informatie ons jaarprogramma.

Ruimte

Relativeren is een kunst. Een kunst die je kunt ervaren in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, elkaar de ruimte geven om te ‘zijn’. Vanuit de ruimte die je elkaar geeft, is het mogelijk op zoek te gaan naar de universele waarheden vanuit de christelijke en andere religies. De ruimte die nodig is om te ontdekken dat weinig echt waar is. De ruimte om in verwondering nieuwe dingen te ontdekken, vragen te stellen en langzaam maar zeker te ervaren welke wijsheden voor jou waar zijn.

Vrijzinnigen

Vanouds sloten vrijzinnige protestanten zich plaatselijk aaneen omdat zij zich beklemd voelden door de dogmatiek van de orthodoxe kerken. Vanaf 1870 verenigden deze groeperingen zich in de Vereniging Nederlandse Protestanten Bond. Later sloten ook buitenkerkelijken zich aan bij de ‘Protestantenbond’. Gaandeweg kreeg de organisatie steeds meer het karakter van een open vrijzinnige geloofsgemeenschap. Daarom is in 1991 de naam toepasselijk veranderd in: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2014 is de naam gewijzigd in Vrijzinnigen Nederland. De afdeling Oud-Beijerland werd opgericht in 1891.

In het kort staat Vrijzinnigen Nederland voor:

  • Putten uit bronnen van wijsheid
  • Verdieping van levens- en geloofsvragen
  • Meditatie
  • Werken aan een leefbare samenleving
  • Bewustwording van de taak in de wereld
  • Inzet voor hulp en zorg
  • Aandacht voor elkaar
  • Bemoedigen
  • Je laten aanraken door ‘God’
  • Anderen de ruimte geven